Avni Zherka

Avni Zherka është nga Gjakova. Para luftës, jetonte në shtëpinë familjare me të birit Kastrit (30) dhe anëtarët e tjerë të familjes së tij në shtëpinë familjare në lagjen Çabrat. Në ditën 7 maj, ata donin të largohen nga qyteti me një grup të njerëzve nga lagjja. Policët i kanë ndaluar tek Ura e Taliqit dhe e kanë ndarë Kastriotin me disa meshkuj të tjerë, ndërsa të tjerëve i kanë urdhëruar ta vazhdojnë udhëtimin. Vetëm në vitin 2004, Avni ka mësuar se i biri i tij është vrarë dhe se trupi i tij është gjetur në Batajnicë.

Intervistuesi Florent Spahija: 09.05.2013