Vende të tjera

Në Batajnicë janë zbuluar edhe trupa të 61 civilëve të tjerë të vrarë nga pjesëtarët e forcave serbe gjatë konfliktit të Kosovës, në krime individuale e grupore në tërë Kosovën, në komunat e Pejës, Gjakovës, Podujevës, Istogut, Deçanit, Skënderajt, Rahovecit dhe Fushë-Kosovës. Ndër ta janë 11 gratë dhe tre të mitur. Viktima më e re ka qenë 15, dhe më e vjetra 91 vjeçe.

navigation arrow
navigation arrow

nr.

emri

mbiemri

emri i babait

data e lindjes

vendi i lindjes

vendi i incidentit

komuna data i incidentit

1 ADEM QEHAJA ASLLAN 19.04.1947 Krajnidel/Kranidoll, opština Kosovska Kamenica/Kamenicë Kosovo Polje/Fushë Kosovë, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë 4/12/99
2 AFRIM KRASNIQI ISAK 28.03.1971 Pagaruša/Pagarushë, opština Mališevo/Malishevë Suva Reka/Suharekë, opština Suva Reka/Suharekë 3/25/99
3 AGIM NUSHI XHELADIN 22.05.1957 Đakovica/Gjakovë, opština Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë, opština Đakovica/Gjakovë 4/1/99
4 AVDYL AVDYLI SELID 26.06.1952 Dobroš/Dobrosh, opština Đakovica/Gjakovë Dobroš/Dobrosh, opština Đakovica/Gjakovë 4/27/99
5 BAHRIE BYTYQI ASLLAN 15.02.1939 Celina/Celinë, opština Orahovac/Rahovec Brestovac/Brestoc, opština Orahovac/Rahovec 3/25/99
6 BAJRAM SALIHAJ SALI 01.01.1913 Lipa/Lipë, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 5/18/99
7 BASHKIM BERISHA SYLE 03.07.1967 Peć/Pejë, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 3/28/99
8 BEQIR UKA LIMAN 17.02.1928 Svirce, opština Medveđa Kosovo Polje/Fushë Kosovë, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë 4/14/99
9 CANË BRAHIMI ISLAM 21.05.1914 Ljutoglava/Lutogllavë, opština Peć/Pejë Trstenik/Trestenik, opština Peć/Pejë 5/6/99
10 FATIME RAMADANI HAXHE 05.01.1963 Kriljevo/Krilevë, opština Kosovska Kamenica/Kamenicë Lužane/Lluzhan, opština Podujevo/Podujevë 5/1/99
11 GAZMEND KACIU AVDULLA 15.11.1976 Donje Ljupče/Lupç i Poshtëm, opština Podujevo/Podujevë Bresje, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë 3/26/99
12 HALIT BEQIRI SHABAN 04.03.1940 Peć/Pejë, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 3/28/99
13 HASAN BYTYQI MISIN 08.09.1958 Raštane/Reshtan, opština Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë, opština Suva Reka/Suharekë 3/25/99
14 HAXHI CACAJ ISLAM 01.01.1912 Dečane/Deçan, opština Dečani/Deçan Ljubenić/Lubeniq, opština Peć/Pejë 4/7/99
15 HAXHI IDRIZI XHEMAIL 01.01.1918 Raškoc/Rashkoc, opština Đakovica/Gjakovë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 3/28/99
16 HILMI ZEQIRAJ IDRIZ 27.11.1964 Novo Selo/Novosellë, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 3/29/99
17 HYRIJE LEKAJ XHEMAJL 01.01.1933 Donja Luka/Llukë e Ulët, opština Dečani/Deçan Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 4/3/99
18 HYSEN RRAGAMAJ ZENEL 26.11.1949 Skivjane/Skivjan, opština Đakovica/Gjakovë Ramoc, opština Đakovica/Gjakovë 4/28/99
19 IBADETE THAÇI DALIP 08.08.1984 Retimlje/Reti, opština Orahovac/Rahovec Brestovac/Brestoc, opština Orahovac/Rahovec 3/26/99
20 IBER HASANI UKE 13.02.1953 Dobroš/Dobrosh, opština Đakovica/Gjakovë Dobroš/Dobrosh, opština Đakovica/Gjakovë 4/27/99
21 IMIHANE SHTERBANI MUSTAFË 29.06.1982 Retimlje/Reti, opština Orahovac/Rahovec Brestovac/Brestoc, opština Orahovac/Rahovec 3/26/99
22 IZET HIMA HYSNI 30.12.1938 Đakovica/Gjakovë, opština Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë, opština Đakovica/Gjakovë 3/24/99
23 JAKUTE PASHA QEMAJ 18.07.1923 Peć/Pejë, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 4/29/99
24 MANE RUGOVAJ XHEME 01.01.1925 Štupelj/Shtupel, opština Klina/Klinë Kaličane/Kaliqan, opština Istok/Istog 4/13/99
25 MARK ABAZI GJON 14.10.1962 Ramoc, opština Đakovica/Gjakovë Ramoc, opština Đakovica/Gjakovë 4/28/99
26 MIHANE UKA SHABAN 10.09.1942 Sijarina, opština Medveđa Kosovo Polje/Fushë Kosovë, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë 4/14/99
27 MILAZIM BERISHA OSMAN 15.10.1962 Duš/Dush, opština Klina/Klinë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 4/18/99
28 MUHARREM PASHA JASHAR 24.08.1923 Peć/Pejë, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 4/29/99
29 MUSA RRAHMANI RAME 10.07.1917 Peć/Pejë, opština Peć/Pejë Vitomirica/Vitomiricë, opština Peć/Pejë 5/30/99
30 MUSTAFE SHALA BAHTIR 08.11.1942 Donji Obilić/Kopiliq i Ulët, opština Srbica/Skënderaj Kosovska Mitrovica/Mitrovicë, opština Kosovska Mitrovica/Mitrovicë 4/19/99
31 MYRVETE BERISHA BAJRUSH 25.05.1926 Štip, opština Štip Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 4/26/99
32 NAZMI RAMADANI EJUP 04.09.1963 Majance/Majac, opština Podujevo/Podujevë Bresje, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë 3/26/99
33 PASHK ABAZI GJON 29.03.1959 Đakovica/Gjakovë, opština Đakovica/Gjakovë Ramoc, opština Đakovica/Gjakovë 4/28/99
34 PJETЁR ABAZI MARK 15.04.1946 Ramoc, opština Đakovica/Gjakovë Ramoc, opština Đakovica/Gjakovë 4/28/99
35 QAZIM REXHEPI XHEMAJL 16.01.1942 Likovac/Likoc, opština Srbica/Skënderaj Izbica/Izbicë, opština Srbica/Skënderaj 3/28/99
36 QERIM BYTYQI TAHIR 01.01.1948 Brestovac/Brestoc, opština Orahovac/Rahovec Brestovac/Brestoc, opština Orahovac/Rahovec 3/25/99
37 QERIM KELMENDI HALIL 01.01.1908 Ljutoglava/Lutogllavë, opština Peć/Pejë Trstenik/Trestenik, opština Peć/Pejë 5/6/99
38 QERIM UKAJ UKË 03.01.1969 Peć/Pejë, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 3/29/99
39 RAMADAN AHMETAJ FAZLI 12.05.1942 Radavac/Radac, opština Peć/Pejë Radavac/Radac, opština Peć/Pejë 4/13/99
40 RAMO DRENOVA RUSTEM 01.01.1929 Prvi Tunel/Tunel i Parë, opština Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë, opština Kosovska Mitrovica/Mitrovicë 1/6/99
41 RASIM AHMETAJ SHABAN 05.06.1962 Radavac/Radac, opština Peć/Pejë Radavac/Radac, opština Peć/Pejë 4/13/99
42 REMZI HASANI HASAN 06.03.1929 Peć/Pejë, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 4/5/99
43 REXHEP RUGOVAJ MUSTAFE 01.01.1912 Vrelo/Vrellë, opština Lipljan/Lipjan Kaličane/Kaliqan, opština Istok/Istog 4/13/99
44 RIZA MAMAJ HAJDAR 01.01.1938 Istinić/Isniq, opština Dečani/Deçan Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 3/29/99
45 RIZAH RAMADANI GANI 08.02.1959 Brvenik/Bërvenik, opština Podujevo/Podujevë Lužane/Lluzhan, opština Podujevo/Podujevë 5/1/99
46 RRAHIM BERBATOVCI XHELADIN 06.06.1938 Donje Dobrevo/Miradi e Ulët, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë Bresje, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë 3/27/99
47 RRUSTEM IBRAJ UKE 16.06.1948 Radavac/Radac, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 5/7/99
48 SEJDI ASLLANI MALIQ 20.07.1930 Metohija/Metehi, opština Podujevo/Podujevë Nakarade/Nakarada, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë 4/5/99
49 SELIM BERJANI EMIN 25.10.1940 Donje Dobrevo/Miradi e Ulët, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë Bresje, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë 3/27/99
50 SHABAN AHMETAJ MURSEL 10.03.1930 Radavac/Radac, opština Peć/Pejë Radavac/Radac, opština Peć/Pejë 4/13/99
51 SHABAN BAJRAMI MEHMET 06.03.1929 Mirovac/Miroc, opština Podujevo/Podujevë Kosovo Polje/Fushë Kosovë, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë 4/13/99
52 SHAIP GASHI AFRIM 11.08.1935 Suva Reka/Suharekë, opština Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë, opština Suva Reka/Suharekë 3/25/99
53 SKENDER ZEQIRAJ IDRIZ 10.02.1957 Novo Selo/Novosellë, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 3/29/99
54 SYLË AHMETAJ FAZLI 10.01.1918 Kaličane/Kaliqan, opština Istok/Istog Novo Selo/Novosellë, opština Peć/Pejë 4/12/99
55 TAHIR OSDAUTAJ REXHEP 25.12.1932 Istinić/Isniq, opština Dečani/Deçan Istinić/Isniq, opština Dečani/Deçan 3/27/99
56 UKË SELIMAJ SHPEND 2/17/26 Crmljane/Cërmjan, opština Đakovica/Gjakovë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 3/29/99
57 VALBONA IBRAJ MEHMET 28.08.1975 Peć/Pejë, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 5/7/99
58 XHEMAJL XHEMAJLI RAMË 10.01.1953 Racaj/Rracaj, opština Đakovica/Gjakovë Racaj/Rracaj, opština Đakovica/Gjakovë 4/27/99
59 YMER SHALA DERVISH 30.09.1959 Peć/Pejë, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 5/18/99
60 ZEMIRE KABASHI RAMADAN 26.09.1982 Brestovac/Brestoc, opština Orahovac/Rahovec Brestovac/Brestoc, opština Orahovac/Rahovec 3/26/99
61 ZIZE CACAJ HIME 01.01.1920 Ljubuša/Lëbushë, opština Dečani/Deçan Ljubenić/Lubeniq, opština Peć/Pejë 4/7/99