Vushtrri

Prej 71 civilë shqiptarë, duke përfshirë katër gra dhe shtatë të mitur, të cilët pjesëtarët e forcave serbe i vranë më 22 maj 1999 në Vushtrri, në Batajnicë janë zbuluar mbetjet mortore të 66 të tyre. Viktima më e re, trupi i së cilës është hedhur në varrezën e Bajatnicës, ka qenë 15 vjeçe, dhe më e vjetra ka qenë 71 vjeçe.

navigation arrow
navigation arrow

Një lagje të Vushtrrisë, në afërsi të varrezës myslimane, herët në mëngjes
e rrethuan forcat e armatosura, më me siguri të policisë, në uniforma kamuflazhi blu, aty-këtu me maska në kokat. Pasi që hynë në shtëpitë, banorët i dëbonin në rrugë, me urdhër të vazhdonin drejt varrezës. Kolona e civilëve u ndalua në Rrugën “Sitnica”, ku nga ata ishin konfiskuar para dhe stoli. Nga kolona u ndanë 64 burra, të cilët ishin marrë në oborr të shtëpisë së familjes Pasoma.

Grave dhe fëmijëve u kishte qenë urdhëruar të vazhdonin drejt varrezës. Njëri prej dëshmitarëve, i cili pas një kohe u kthye deri te shtëpia e përmendur në Rrugën “Sitnica”, e pa gjurmët e gjakut, vrimat prej plumbave në mur dhe një numër të madh të dokumenteve personale të shqyer. Shtatë viktima të tjera u ekzekutuan në shtëpitë e tyre në vende të ndryshme në Vushtrri.

nr.

emri

mbiemri

emri i babait

data e lindjes

vendi i lindjes

komuna data i incidentit

1AFRIMBAJRAMIOSMAN14.05.1968Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
2AGIMDALLKUHAMDI25.09.1970Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
3AGIMSHAQIRIISLAM26.09.1982Brusnik/Brusnik, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
4AGIMZEKAARIF24.10.1979Vrnica/Vërnicë, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
5AHMETUKAQAZIM01.01.1964Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
6AJSHEUKAAZEM01.01.1968Mijalić/Mihaliq, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
7ALIMELENICAIBRAHIM10.03.1941Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
8ARSIMMUSAISMAIL29.11.1979Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
9ARSIMSEJDIUHAZIR16.11.1966Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
10AVDIBARDIQIHAMIT02.05.1943Gradica/Gradicë, opština Glogovac/Gllogoc5/22/99
11BAHRISYLAMUHAMET05.10.1975Benčuk/Beçuk, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
12BAJRAMISLAMIHABIB16.05.1962Kolo/Kollë, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
13BAJRAMMEHARAMADAN17.06.1954Resnik/Reznik, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
14BASHKIMDALLKUHAMDI04.08.1976Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
15BEDRIKUTLLOVCIRAMADAN28.06.1962Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
16BESNIKSHAQIRIRAMADAN01.01.1982Brusnik/Brusnik, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
17BUJARKRASNIQIDIBRAN29.12.1979Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
18BURIMBEHRAMIRAFET27.10.1982Priština/Prishtinë, opština Priština/Prishtinë5/22/99
19DRITANMEROVCISHABAN15.08.1968Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
20DRITONMURSELIRIFAT15.07.1972Priština/Prishtinë, opština Priština/Prishtinë5/22/99
21EKREMFEKAJAHIR24.07.1970Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
22FAIKMULAKURAIF01.01.1942Cecelija/Ceceli, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
23FATMIRKEQOLLIHALIM03.06.1973Kosovska Mitrovica/Mitrovicë, opština Kosovska Mitrovica/Mitrovicë5/22/99
24FAZLISHABANIZENEL12.12.1942Mikušnica/Mikushnicë, opština Srbica/Skënderaj5/22/99
25FEHMIMUSAUKSHIN31.05.1962Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
26FERKIKADRIUZEQIR03.03.1981Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
27HAJDINSHAQIRIRAMADAN01.01.1981Brusnik/Brusnik, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
28HAKIKADRIUZEQIR06.11.1982Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
29HAMDIDALLKURAGIP06.06.1936Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
30HAMITHALILIADEM01.01.1939Bošljane/Boshlan, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
31HASANMELENICAIBRAHIM07.03.1948Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
32HILMIHALILIHAMIT01.01.1972Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
33IBRAHIMISLAMIHABIB10.12.1959Kolo/Kollë, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
34IBRAHIMMALOKURAHIM06.01.1951Bradaš/Bradash, opština Podujevo/Podujevë5/22/99
35IBRAHIMZEQIRIBAJRAM01.01.1962Strana/Stranë, opština Kosovska Mitrovica/Mitrovicë5/22/99
36IDRIZHASANIRAGIP07.08.1977Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
37IRFANZHILIVODAILIJAZ17.04.1962Kosovska Mitrovica/Mitrovicë, opština Kosovska Mitrovica/Mitrovicë5/22/99
38ISAKMAQASTENASYLE01.12.1966Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
39JETONVERBOVCIRIFAT26.06.1966Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
40KEMAJLTERNAVATEFIK15.05.1958Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
41LULZIMBAJRAMIHAMDI24.08.1972Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
42MENSURGERGURIFERAT06.08.1964Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
43MIRADIEFEKAHAJRIZ01.01.1928Donja Sudimlja/Studime e Poshtme, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
44MUHAMETKADRIUAHMET01.01.1943Brusnik/Brusnik, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
45MUHARREMBAJRAMIHAMDI06.04.1967Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
46MURATTIRIQIFERAT04.08.1975Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
47MUZAFERMUHAXHERIAVDULLAH26.01.1957Donje Stanovce/Stanoc i Poshtëm, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
48NAIMBAJRAMIOSMAN01.11.1962Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
49NASERZEKAARIF01.09.1976Vrnica/Vërnicë, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
50NEXHMEDINZEKAARIF12.06.1977Vrnica/Vërnicë, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
51NUSRETMELENICAALI22.04.1968Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
52RAFETBEHRAMIQAZIM10.03.1946Suvi Do/Suhodoll, opština Lipljan/Lipjan5/22/99
53RAMADANMEHABAJRAM03.06.1984Resnik/Reznik, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
54RAMADANSHAQIRISEFEDIN01.01.1943Brusnik/Brusnik, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
55RRAHIMSHATROLLIALI24.02.1956Cecelija/Ceceli, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
56RRAHIMSHKRELIHASAN24.07.1979Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
57RRAHMANFERATIIDRIZ15.11.1979Bare, opština Kosovska Mitrovica/Mitrovicë5/22/99
58SEKINEUKAQAZIM01.01.1976Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
59SERHATTIRIQIFERAT08.02.1977Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
60SHABANMELENICAIBRAHIM18.06.1950Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
61SHAHIDINMAXHUNISHEFQET03.02.1979Kosovska Mitrovica/Mitrovicë, opština Kosovska Mitrovica/Mitrovicë5/22/99
62SHAHINFEKAXHEVAT25.01.1959Karače/Karaçë, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
63SHEFKIMELENICAMUSLI06.05.1977Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
64XHAFERSHAQIRIRAMADAN12.04.1981Vučitrn/Vushtrri, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
65ZEQIRKADRIUREXHEP02.09.1953Donja Dubnica/Dumnicë e Poshtme, opština Vučitrn/Vushtrri5/22/99
66ZEQIRZEQIRIRRAHMAN27.02.1947Balabane/Ballaban, opština Priština/Prishtinë5/22/99