Other locations

The bodies of another 61 civilians were also found at Batajnica. Those civilians were killed by members of Serbian forces during the conflict in Kosovo, in individual or group executions throughout Kosovo, in the municipalities of Pejë/Peć, Gjakovë/Đakovica, Podujevë/Podujevo, Istog/Istok, Deçan/Dečani, Skenderaj/Srbica, Rrahovec/Orahovac and Fushë Kosovë/Kosovo Polje. Among them were 11 women and three minors. The youngest victim was 15 and the oldest was 91 years old.

navigation arrow
navigation arrow

nr.

name

last name

father's name

date of birth

place of birth

place of incident

date of incident

1 ADEM QEHAJA ASLLAN 19.04.1947 Krajnidel/Kranidoll, opština Kosovska Kamenica/Kamenicë Kosovo Polje/Fushë Kosovë, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë 4/12/99
2 AFRIM KRASNIQI ISAK 28.03.1971 Pagaruša/Pagarushë, opština Mališevo/Malishevë Suva Reka/Suharekë, opština Suva Reka/Suharekë 3/25/99
3 AGIM NUSHI XHELADIN 22.05.1957 Đakovica/Gjakovë, opština Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë, opština Đakovica/Gjakovë 4/1/99
4 AVDYL AVDYLI SELID 26.06.1952 Dobroš/Dobrosh, opština Đakovica/Gjakovë Dobroš/Dobrosh, opština Đakovica/Gjakovë 4/27/99
5 BAHRIE BYTYQI ASLLAN 15.02.1939 Celina/Celinë, opština Orahovac/Rahovec Brestovac/Brestoc, opština Orahovac/Rahovec 3/25/99
6 BAJRAM SALIHAJ SALI 01.01.1913 Lipa/Lipë, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 5/18/99
7 BASHKIM BERISHA SYLE 03.07.1967 Peć/Pejë, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 3/28/99
8 BEQIR UKA LIMAN 17.02.1928 Svirce, opština Medveđa Kosovo Polje/Fushë Kosovë, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë 4/14/99
9 CANË BRAHIMI ISLAM 21.05.1914 Ljutoglava/Lutogllavë, opština Peć/Pejë Trstenik/Trestenik, opština Peć/Pejë 5/6/99
10 FATIME RAMADANI HAXHE 05.01.1963 Kriljevo/Krilevë, opština Kosovska Kamenica/Kamenicë Lužane/Lluzhan, opština Podujevo/Podujevë 5/1/99
11 GAZMEND KACIU AVDULLA 15.11.1976 Donje Ljupče/Lupç i Poshtëm, opština Podujevo/Podujevë Bresje, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë 3/26/99
12 HALIT BEQIRI SHABAN 04.03.1940 Peć/Pejë, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 3/28/99
13 HASAN BYTYQI MISIN 08.09.1958 Raštane/Reshtan, opština Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë, opština Suva Reka/Suharekë 3/25/99
14 HAXHI CACAJ ISLAM 01.01.1912 Dečane/Deçan, opština Dečani/Deçan Ljubenić/Lubeniq, opština Peć/Pejë 4/7/99
15 HAXHI IDRIZI XHEMAIL 01.01.1918 Raškoc/Rashkoc, opština Đakovica/Gjakovë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 3/28/99
16 HILMI ZEQIRAJ IDRIZ 27.11.1964 Novo Selo/Novosellë, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 3/29/99
17 HYRIJE LEKAJ XHEMAJL 01.01.1933 Donja Luka/Llukë e Ulët, opština Dečani/Deçan Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 4/3/99
18 HYSEN RRAGAMAJ ZENEL 26.11.1949 Skivjane/Skivjan, opština Đakovica/Gjakovë Ramoc, opština Đakovica/Gjakovë 4/28/99
19 IBADETE THAÇI DALIP 08.08.1984 Retimlje/Reti, opština Orahovac/Rahovec Brestovac/Brestoc, opština Orahovac/Rahovec 3/26/99
20 IBER HASANI UKE 13.02.1953 Dobroš/Dobrosh, opština Đakovica/Gjakovë Dobroš/Dobrosh, opština Đakovica/Gjakovë 4/27/99
21 IMIHANE SHTERBANI MUSTAFË 29.06.1982 Retimlje/Reti, opština Orahovac/Rahovec Brestovac/Brestoc, opština Orahovac/Rahovec 3/26/99
22 IZET HIMA HYSNI 30.12.1938 Đakovica/Gjakovë, opština Đakovica/Gjakovë Đakovica/Gjakovë, opština Đakovica/Gjakovë 3/24/99
23 JAKUTE PASHA QEMAJ 18.07.1923 Peć/Pejë, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 4/29/99
24 MANE RUGOVAJ XHEME 01.01.1925 Štupelj/Shtupel, opština Klina/Klinë Kaličane/Kaliqan, opština Istok/Istog 4/13/99
25 MARK ABAZI GJON 14.10.1962 Ramoc, opština Đakovica/Gjakovë Ramoc, opština Đakovica/Gjakovë 4/28/99
26 MIHANE UKA SHABAN 10.09.1942 Sijarina, opština Medveđa Kosovo Polje/Fushë Kosovë, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë 4/14/99
27 MILAZIM BERISHA OSMAN 15.10.1962 Duš/Dush, opština Klina/Klinë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 4/18/99
28 MUHARREM PASHA JASHAR 24.08.1923 Peć/Pejë, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 4/29/99
29 MUSA RRAHMANI RAME 10.07.1917 Peć/Pejë, opština Peć/Pejë Vitomirica/Vitomiricë, opština Peć/Pejë 5/30/99
30 MUSTAFE SHALA BAHTIR 08.11.1942 Donji Obilić/Kopiliq i Ulët, opština Srbica/Skënderaj Kosovska Mitrovica/Mitrovicë, opština Kosovska Mitrovica/Mitrovicë 4/19/99
31 MYRVETE BERISHA BAJRUSH 25.05.1926 Štip, opština Štip Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 4/26/99
32 NAZMI RAMADANI EJUP 04.09.1963 Majance/Majac, opština Podujevo/Podujevë Bresje, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë 3/26/99
33 PASHK ABAZI GJON 29.03.1959 Đakovica/Gjakovë, opština Đakovica/Gjakovë Ramoc, opština Đakovica/Gjakovë 4/28/99
34 PJETЁR ABAZI MARK 15.04.1946 Ramoc, opština Đakovica/Gjakovë Ramoc, opština Đakovica/Gjakovë 4/28/99
35 QAZIM REXHEPI XHEMAJL 16.01.1942 Likovac/Likoc, opština Srbica/Skënderaj Izbica/Izbicë, opština Srbica/Skënderaj 3/28/99
36 QERIM BYTYQI TAHIR 01.01.1948 Brestovac/Brestoc, opština Orahovac/Rahovec Brestovac/Brestoc, opština Orahovac/Rahovec 3/25/99
37 QERIM KELMENDI HALIL 01.01.1908 Ljutoglava/Lutogllavë, opština Peć/Pejë Trstenik/Trestenik, opština Peć/Pejë 5/6/99
38 QERIM UKAJ UKË 03.01.1969 Peć/Pejë, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 3/29/99
39 RAMADAN AHMETAJ FAZLI 12.05.1942 Radavac/Radac, opština Peć/Pejë Radavac/Radac, opština Peć/Pejë 4/13/99
40 RAMO DRENOVA RUSTEM 01.01.1929 Prvi Tunel/Tunel i Parë, opština Kosovska Mitrovica/Mitrovicë Kosovska Mitrovica/Mitrovicë, opština Kosovska Mitrovica/Mitrovicë 1/6/99
41 RASIM AHMETAJ SHABAN 05.06.1962 Radavac/Radac, opština Peć/Pejë Radavac/Radac, opština Peć/Pejë 4/13/99
42 REMZI HASANI HASAN 06.03.1929 Peć/Pejë, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 4/5/99
43 REXHEP RUGOVAJ MUSTAFE 01.01.1912 Vrelo/Vrellë, opština Lipljan/Lipjan Kaličane/Kaliqan, opština Istok/Istog 4/13/99
44 RIZA MAMAJ HAJDAR 01.01.1938 Istinić/Isniq, opština Dečani/Deçan Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 3/29/99
45 RIZAH RAMADANI GANI 08.02.1959 Brvenik/Bërvenik, opština Podujevo/Podujevë Lužane/Lluzhan, opština Podujevo/Podujevë 5/1/99
46 RRAHIM BERBATOVCI XHELADIN 06.06.1938 Donje Dobrevo/Miradi e Ulët, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë Bresje, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë 3/27/99
47 RRUSTEM IBRAJ UKE 16.06.1948 Radavac/Radac, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 5/7/99
48 SEJDI ASLLANI MALIQ 20.07.1930 Metohija/Metehi, opština Podujevo/Podujevë Nakarade/Nakarada, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë 4/5/99
49 SELIM BERJANI EMIN 25.10.1940 Donje Dobrevo/Miradi e Ulët, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë Bresje, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë 3/27/99
50 SHABAN AHMETAJ MURSEL 10.03.1930 Radavac/Radac, opština Peć/Pejë Radavac/Radac, opština Peć/Pejë 4/13/99
51 SHABAN BAJRAMI MEHMET 06.03.1929 Mirovac/Miroc, opština Podujevo/Podujevë Kosovo Polje/Fushë Kosovë, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë 4/13/99
52 SHAIP GASHI AFRIM 11.08.1935 Suva Reka/Suharekë, opština Suva Reka/Suharekë Suva Reka/Suharekë, opština Suva Reka/Suharekë 3/25/99
53 SKENDER ZEQIRAJ IDRIZ 10.02.1957 Novo Selo/Novosellë, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 3/29/99
54 SYLË AHMETAJ FAZLI 10.01.1918 Kaličane/Kaliqan, opština Istok/Istog Novo Selo/Novosellë, opština Peć/Pejë 4/12/99
55 TAHIR OSDAUTAJ REXHEP 25.12.1932 Istinić/Isniq, opština Dečani/Deçan Istinić/Isniq, opština Dečani/Deçan 3/27/99
56 UKË SELIMAJ SHPEND 2/17/26 Crmljane/Cërmjan, opština Đakovica/Gjakovë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 3/29/99
57 VALBONA IBRAJ MEHMET 28.08.1975 Peć/Pejë, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 5/7/99
58 XHEMAJL XHEMAJLI RAMË 10.01.1953 Racaj/Rracaj, opština Đakovica/Gjakovë Racaj/Rracaj, opština Đakovica/Gjakovë 4/27/99
59 YMER SHALA DERVISH 30.09.1959 Peć/Pejë, opština Peć/Pejë Peć/Pejë, opština Peć/Pejë 5/18/99
60 ZEMIRE KABASHI RAMADAN 26.09.1982 Brestovac/Brestoc, opština Orahovac/Rahovec Brestovac/Brestoc, opština Orahovac/Rahovec 3/26/99
61 ZIZE CACAJ HIME 01.01.1920 Ljubuša/Lëbushë, opština Dečani/Deçan Ljubenić/Lubeniq, opština Peć/Pejë 4/7/99